התקנת מערכות כיבוי אש

כל בית עסק, מוסד ציבורי, מפעל ועוד נדרש לעמוד בתקנות כיבוי אש ולהתקין מערכת של כיבוי אש. הדרישה להתקנת המערכות יכולה להגיע ממגוון גורמים, מחברת הביטוח, מהרשות המקומית, מרישוי העסקים ומרשויות כיבוי האש.

התקנת מערכות כיבוי אש עשויה להציל חיים. בכל מקום שבו פורצת שריפה, המערכת תיתן את המענה הראשוני עד להגעת כוחות ההצלה. במקרים רבים המערכות מונעות אובדן חיי אדם ומסייעות בהצלת רכוש יקר.

התקנת מערכות כיבוי אש – להציל חיים ולמזער נזקים לרכוש!

מערכת כיבוי אש שהותקנה בצורה מקצועית ונכונה תיתן מענה ראשוני במקרים של פריצת שריפות. כדי שהמערכת תהיה יעילה ותפעל כהלכה ברגע האמת עליה להיות בעלת תו תקן ישראל. תו התקן קובע תנאים מחמירים להתקנת המערכת. רשימת התנאים והדרישות היא ארוכה, ובין השאר, על המערכת להיות מותקנת בהתאם לחוקי החשמל, כל רכיב בה חייב להיות בעל תו תקן, כל סוגי החיווט חייבים לעמוד בתקן הישראלי, גלאי האש צריכים לעמוד בדרישות של שירותי כיבוי האש ותשתיות המערכת צריכות להיות נפרדות והשימוש בהן ייעשה רק לצורך גילוי אש וכיבוי האש.

לאחר התקנת המערכת יש להזמין נציג של מכון התקנים שיבדוק כי התקנת המערכת בוצעה בהתאם לתקן. כאשר הבדיקה עברה בהצלה, מנפיק הבודק למזמין תעודה המאשרת כי המערכת שהותקנה עומדת בכל התנאים והדרישות. בכל שנה יש לבצע בדיקה שנתית ותחזוקה שוטפת למערכת כדי לשמור על כשירות מבצעית.

מערכות לכיבוי אש הן מערכות אוטומטיות. גם כאשר אין מי שיפעיל את המערכת בזמן אמת, כאשר המבנה אינו מאויש או כאשר האנשים במקום מבוהלים ולא דואגים לכיבוי האש, המערכות המצוידות בחיישנים רגישים יאתרו את השריפה כבר בשלבים הראשונים ויתחילו בפעולות לכיבוי האש.

מערכות כיבוי אש – מבט קצר על המערכות הנפוצות

מערכות ספינקלרים הן מערכות המורכבות מנתזי מים הניתזים כאשר הטמפרטורה בחלל גבוהה מהממוצע או כאשר יש אש גלויה במבנה. מערכת זו היא מערכת אוטומטית ואמינה הנותנת מענה מיטבי לאש המתפרצת. היא מעכבת את התפשטות, לפעמים מצליחה גם לכבות אותה, ונותנת את המענה הראשוני עד שכוחות כיבוי האש יגיעו.

המטפים לכיבוי אש מיועדים לשימוש ידני. השימוש במטפים בעת פריצת האש עשויה למנוע את התפשטות האש ולמזער את הנזקים.

גלגלון כיבוי אש הוא צינור ארוך וגמיש המחובר בקצה אחד למקור מים ובקצה השני אל מזנק. תפקיד המזנק הוא להגדיל את לחץ המים ולאפשר את התזתם בעוצמה גבוהה ולמרחקים גדולים.

גם אם אינכם חייבים לפי החוק להתקין מערכות לכיבוי אש, לאחר השריפות הרבות שחווינו  בתקופה האחרונה מומלץ גם לכם להתקין את המערכת. כוחות ההצלה אומנם מגיעים במהירות האפשרית לכל מקום שאליו הם מוזעקים, אך המערכת לכיבוי האש מקדימה אותם!

אם אתם רוצים להציל חיים ולמזער את הנזקים לרכוש, צרו קשר עם היום עם חברת "מערכות העמקים". אנו מתקינים מערכות המיוצרות על ידי היצרנים המובילים בתחום ואשר עומדות בתקנים המחמירים ביותר.